O nas

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej organizuje i prowadzi wszechstronną działalność w obszarze kultury.
Repertuar dobierany jest tak, aby zaspokoić potrzeby każdego mieszkańca regionu. Ośrodek prezentuje twórczość artystyczną, korzysta z dorobku twórców,
aktywizuje mieszkańców miasta oraz wychodzi naprzeciw ich kulturalnym potrzebom. Prowadzi szereg różnych zajęć
m.in. zajęcia instrumentalne (pianino, gitara), zajęcia wokalne, zajęcia sportowe, jak również aktywizuje społeczną grupę osób starszych
poprzez zajęcia organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. W marcu 2018 roku wyłoniła się idea utworzenia Teatru „Senioralne Forte”,
który od tego czasu działa niezależnie przy Domu Kultury w Kuźni Raciborskiej. Jednostka corocznie organizuje również wiele koncertów,
imprez plenerowych oraz wydarzeń kulturalnych najróżniejszego typu.

 

MOKSiR działa również w następującym wymiarze:
Organizuje zajęcia w 11 placówkach, ma pod sobą 16 obiektów, prowadzi ponad 22 kół zainteresowań,
gromadzi ponad 200 uczestników zajęć stałych, organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży we współpracy z kuratorium oświaty,
realizuje program zajęć świetlicowych w tak zwanych wiejskich domach kultury:
Siedliska, Budziska, Ruda, Turze, Ruda Kozielska, Rudy, Jankowice
Koordynuje działania sportowe na podległych obiektach sportowych: Stadion Miejski w Kuźni
Raciborskiej, Hala Sportowa w Kuźni Raciborskiej, Hala Sportowa w Rudach.

 

HISTORIA
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji został utworzony w 1991 roku jako placówka działająca w obszarze kultury.
Pierwszy budynek, w którym działał Domu Kultury został wybudowany w 1946 roku i po roku oddano go do użytku.
Znajdował się wtedy przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Kuźni Raciborskiej.
W latach 1974-1982 pracowano nad budową nowej placówki Domu Kultury przy ulicy Klasztornej, gdzie ośrodek działa do dziś.
W 2018 roku zakończono prowadzoną przez 7 lat gruntowną modernizację budynku.

 
 

Bardzo dużo się dzieje. Każdy znajdzie coś dla siebie!

– Ola

Skip to content